Thi công Tuyến metro số 1

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP. HCM. TUYẾN METRO BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN DÀI GẦN 20 KM VỚI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ HƠN 2,4 TỶ USD ĐƯỢC CHIA THÀNH NHIỀU ĐOẠN ĐỂ THI CÔNG. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUẢN TRUNG THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ( ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT ). HẠNG MỤC: CÔNG TÁC BÊ TÔNG BỆ VÀ THÂN XÀ TRỤ.