Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung cung ứng vật tư các loại: Sắt thép, xi măng .... cho các công trình dự án. 
1    Tên dự án: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
2.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm A
3.    Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
4.    Tên gói thầu:
-       Gói thầu số 5 (Km032+600 đến Km042+000).
5.    Giá trị gói thầu:
 
-       Gói thầu số 5: 61.280.000 USD (tương đương 1.164.320.000.000 VNĐ).