CHÀO MỪNG THI CÔNG HOÀN THÀNH 1.000M HẦM DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ HẦM ĐÈO CẢ - GÓI THẦU 1B-2