Chào mừng thi công hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1415+00 – Km1420+00 qua thị xã Ninh Hòa.

Ngày 03/10/2015 Ban Điều hành gói thầu XL-07 của Liên danh Công ty TNHH TM & SX Quản Trung và Công ty CP XL Lạc Hồng đã tổ chức Lễ chào mừng thi công hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1415+00 – Km1420+00 qua thị xã Ninh Hòa.

Dự án được khởi công từ ngày 07/11/2013 đến nay thời gian thi công là 22 tháng;  trong quá trình thi công, Ban Điều hành gói thầu đã cùng CBCNV trên công trường quán triệt nghiêm túc yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát; đảm bảo tiến độ, chất lượng và thời gian thông đường theo đúng hợp đồng để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty TNHH TM & SX Quản Trung đã điều chỉnh, bổ sung nhân sự kịp thời; tái cấu trúc tổ chức và nhân lực, phát huy sự đoàn kết của tập thể Ban Điều hành và của tập thể người lao động trên công trường; đảm bảo việc cung ứng vật tư kịp thời, khoa học, hợp lý. Kết quả thực hiện của gói thầu XL-07 đã đạt và vượt tiến độ trước 4 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư .

Để đạt được kết quả như trên Ban Điều hành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp từ  Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, các đơn vị bạn và chính quyền địa phương (Phường Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Giang) nơi dự án đi qua.

Một số hình ảnh trong buổi lễ: