ỨNG CỬ VIÊN HĐND TỈNH, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TIẾP XÚC CỬ TRI

 Trong 4 ngày, từ ngày 09 đến 12/5/2016, Tổ bầu cử số 6 do ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ứng cử viên HĐND tỉnh cùng với 7 ứng cử viên HĐND tỉnh và hơn 30 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Bắc đã có các buổi tiếp xúc với hơn 1.000 cử tri đại diện cho 82.398 cử tri đi bầu của 5 xã và 2 thị trấn (gồm các xã Hàm Liêm, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Hiệp, thị trấn Phú Long và thị trấn Ma Lâm).
     Theo đó, cùng với đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, bà Trần Thị Thanh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận cũng đã tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của mình.
     Tại các điểm tiếp xúc cử tri, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày các chương trình hành động thiết thực, cụ thể của mình trước đông đảo cử tri xung quanh các vấn đề như: giao thông, cơ sở hạ tầng. y tế, giáo dục, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, nông nghiệp v.v…
     Các cử tri cũng gởi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình và kỳ vọng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện là những người đủ đức, đủ tài, có tâm huyết, có tầm, luôn vì nhân dân, vì cộng đồng xã hội.
     Thay mặt đoàn đại biểu đơn vị bầu cử số 6 và các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND huyện, ông Nguyễn Đức Hòa xin ghi nhận những ý kiến đóng góp tích cực, thỏa đáng của bà con cử tri và cố gắng hoàn thiện hơn nữa những kỳ vọng mà cử tri đã đặt ra.

Dưới đây là một số hình hành tại buổi tiếp xúc:


                                                                Các Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh và Ứng cử viên HĐND huyện cùng các cử tri tại buổi tiếp xúc.


                                                             Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ứng cử viên HĐND tỉnh đang phát biểu.


                                                                                                              Các cử tri về tham dự buổi tiếp xúc.


                                                                                 Đoàn Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh và Ứng cử viên HĐND huyện. 


                                                                                        Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc.


                                                          Bà Trần Thị Thanh Thanh - Phó TGĐ Công ty TNHH TM & SX Quản Trung đang phát biểu trước đông đảo cử tri.


                                                                                                                             Cử tri xã Hàm Chính.


                                                                                                                  Cử tri xã Hàm Chính đang phát biểu.


                                                                 Đoàn Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh và Ứng cử viên HĐND huyện đang lắng nghe ý kiến cử tri.


                                                                                                                  Cử tri đang phát biểu.


                                                                                                                    Cử tri xã Hàm Đức về tham dự.


                                                                    Ông Nguyễn Thành Tuyên - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc đang phát biểu.


                                                                                                                                   Cử tri xã Hàm Thắng.

                                                                                                                      
Bà Trần Thị Thanh Thanh - Phó TGĐ Công ty TNHH TM & SX Quản Trung - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận đang phát biểu về chương trình hành động của mình.


                                                                                                                         Cử tri xã Hàm Liêm.


                                                                                                                             Cử tri xã Hàm Thắng.


                                                                      Đoàn Ứng cử viên HĐND tỉnh và Ứng cử viên HĐND huyện đang ghi nhận ý kiến của cử tri.


                                                                     Ông Lê Bá Thanh - Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang phát biểu trước cử tri.

 

                                                                                                                                                                                    (Huỳnh Ngọc và Ban Bầu Cử Công ty Quản Trung)