BÀ TRẦN THỊ THANH THANH TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH XÃ HÀM LIÊM

                 Bà Trần Thị Thanh Thanh cũng đã kết hợp với Lãnh đạo địa phương đến thôn 1, thôn 2 , và thôn Thuận Thành xã Hàm Liêm để thăm hỏi và tặng quà cho 6 gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của các gia đình.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

                                              Bà Trần Thị Thanh Thanh trao tặng quà cho Ông Phan Phước Cang - Thương binh 2/4 - Thôn 2, xã Hàm Liêm.

                                                 Bà Trần Thị Thanh Thanh trao quà cho Bà Lê Thị Nguyệt thương binh 3/4 - Thôn 2, xã Hàm Liêm.

                              Bà Trần Thị Thanh Thanh đến thăm hỏi và tặng quà cho Ông Nguyễn Thanh An thương binh 1/4 - Thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm.

 

(Ban tuyên truyền Công ty Quản Trung)