Công ty Quản Trung phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

           Ngày 20/10, Công ty Quản Trung và các đơn vị thành viên tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử.

                                                    Ông Huỳnh Ngọc Chín phát biểu phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung

                 Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nam -  Phó chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh.

                                                                     Ông Nguyễn Văn Nam phát biểu tai buổi lễ

             Tại buổi phát động, ông Huỳnh Ngọc Chín  – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt lãnh đạo Công ty, kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên phát huy truyền thống tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tấm lòng nhân ái, bằng những việc làm thiết thực nhất chia sẻ khó khăn với nhân dân các vùng bị thiệt hại bởi lũ lụt; chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

              Các hình ảnh tại buổi lễ:

          Tại buổi lễ, can bộ nhân viên đã hưởng ứng trích một ngày lương được 150 triệu đồng; dự kiến Công ty sẽ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung trong những ngày sắp tới.