Công trình TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

 

Công trình: TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 

- Gói thầu số 12: XÂY LẮP TOÀ NHÀ TRUNG TÂM ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (BAO GỒM CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG).

Chủ dầu tư: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN.

Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT QUẢN TRUNG

Đơn vị thiết kế: TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Đơn vị QLDA: BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN.

* Giá trị gói thầu: 52.322.489.094 đồng

* Thời gian thi công: 600 ngày