THI CÔNG SÂN BAY LONG THÀNH - ĐỒNG NAI

        Lễ ra quân ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần của công ty Quản Trung phối hợp với TCT Trường Sơn thi công San lấp mặt bằng Sân Bay Long Thành.

        Sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với nhiều hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.