THI CÔNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ PHAN THIẾT

 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ PHAN THIẾT

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH THUỘC TỔNG CỤC THUẾ.

ĐƠN VỊ THI CỘNG: LIÊN DANH CÁC NHÀ THẦU QUẢN TRỤNG – THUẬN TIẾN – TKH VIỆT NAM – HÙNG VƯƠNG – S2T – CÁNH CỬA MỚI.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH: CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT: LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG BÌNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ DƯƠNG THÀNH GIA LAI.