Bếp ga QTF


Kích thước: 710x370x90mm  

Bếp ga nổi  

Đánh lửa IC  

Tiết kiệm ga  

Mặt bếp : Inox-họng gang