intro-newsSáng ngày 19/5/2020 tại khu di tích Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, Ban Giám đốc, cấp ủy chi bộ và các đoàn thể Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung đã tổ chức dâng hương, báo công dâng Bác