Hoạt động xã hội
HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN TRONG CNVCLĐ CÁC KCN BÌNH THUẬN LẦN V NĂM 2017.

Công đoàn Công ty Quản Trung tham gia Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong CNVC-LĐ các KCN lần thứ V, năm 2017. Hội diễn do Công đoàn các KCN Bình Thuận tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Tp Phan Thiết.

Công ty Quản Trung phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ngày 20/10, Công ty Quản Trung và các đơn vị thành viên tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử.