Bếp Ga QTC


- Bếp Gas nổi  

- Đánh lửa IC  

- Tiết kiệm Gas  

- Mặt bếp: Inox họng ngang