Bếp Ga D7G


- Bếp âm mặt kính 3 bếp  

- Kích thước: 730x420x75 mm  

- Kích thước lắp đặt: 665x370 mm  

- Mặt kính: Chịu lực, chịu nhiệt  

- Khung bếp: Sơn tĩnh điện, mặt bếp có hoa văn  

- Hệ thống đánh lửa bằng IC, dùng pin 1.5V  

- Lượng Gas tiêu thụ: 0.49kg/h